שכירות חודשית 450$ שכירות שנתית 5400$ תשואה שנתית גולמית 9.15%

מחיר רכישה 37000$ מחיר גמר 17000$ עלויות סגירת עסקה 4000$ רישום טאבו 1000$ גודל 40-47 מ סה"כ 59000$

©2017 by LARA GLOBAL

B7281783-3CA6-4F3F-86AD-29DE476EEE34.jpe